1000dating single site ru

by  |  24-Jun-2015 12:38

Có thể dự trữ thân lá lạc bằng phương pháp ủ chua yếm khí với nguyên tắc nhanh gọn, nén chặt và tránh nước.

Việc băm, thái tiến hành ngay sau khi thu hoạch và làm càng nhanh càng tốt (tối đa trong 3 ngày).- Bổ sung một số chất theo tỉ lệ: 100 kg thân lá lạc băm nhỏ 7 kg bột ngô hoặc bột sắn, hoặc cám gạo 0,5 kg muối ăn.- Một hố có dung tích 1,5 m có thể ủ được 800 – 900 kg thân lá lạc.- Đổ lần luợt từng lớp thân lá lạc vào hố ủ, mỗi lớp dày từ 15 – 20 cm.

Cứ mỗi lớp lại rắc phần bột ngô (hoặc cám, bột sắn) và muối ăn vào giậm nén thật chặt.

Forget classified personals, speed dating, or other Muncie dating sites or chat rooms, you've found the best!

, a 420 friendly dating site built by stoners for stoners.

Nguyên nhân là do lúc thu hoạch lá lạc còn xanh, khó bảo quản, dễ bị thối hỏng do chứa nhiều protein và bột đường.

Community Discussion